Powstawanie zjawisk powodziowych

Wraz z rozwojem miast jak i także licznymi przemianami urbanistycznymi wiążą się pewnego rodzaju niekorzystne zjawiska. Zasępienie sporej części obszarów naturalnych terenami o nieprzepuszczającym pokryciu znacznie zwiększyło powierzchniowy spływ. Jak pokazuje nam praktyka, istniejące kanalizacyjne przewody nie są już w stanie odprowadzić całości opadu z mocnych deszczy czy też gwałtownych roztopów. To wszystko powoduje znaczące straty.

Wody Opadowe
Wody Opadowe

Co więcej fale burzowych spływów przyczyniają się do powstania powodziowych zjawisk, a przepływy intensywne powodują w korytach odbiorników erozję. Z powodu kompletnego braku możliwości oczyszczenia całego przepływu, duża część ścieków deszczowych dostaje się bez redukcji do odbiorników. W przypadku występowania ogólnospławnej kanalizacji z opadowymi wodami odpływają także ścieki rozcieńczone bytowo-gospodarcze. W ten właśnie sposób do powierzchniowych wód dostają się duże ilości zawiesin oraz także zanieczyszczeń. Chodzi tutaj o bakterie, węglowodory, metale ciężkie jak i także związki biogenne.

Nowoczesne podejście do gospodarki wodami opadowymi

Gospodarka wodami opadowymi to dziedzina, do której należy podejść w sposób nowoczesny. Projektowanie tradycyjne systemów odwadniania miast wspomagane powinno być rozwiązaniami, które pozwalają nam na kontrolę opadowych wód u samego źródła ich powstawania, a nie, jak to było dotychczas, tylko przed samym odpływem do odbiornika. Taka potrzeba już została dostrzeżona w wielu krajach. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku zaczęto wdrażać pewne strategie zrównoważonego rozwoju. Miały one na celu przywrócenie na zurbanizowanych terenach stosunków wodnych, które panowały przed samą zabudową terenu oraz ograniczenie zanieczyszczeń, które dostają się razem ze spływem powierzchniowym do wodnych ekosystemów. Do najbardziej znanych strategii należy strategia LID (Low Impact Development) oraz  WSUD (Water Sensitive Urban Design). Spływy z dróg czy też innych terenów uszczelnionych są kierowane najczęściej do roślinnych pasaży, systemów bioretencji oraz oczyszczalni hydrofitowych.

 

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Specjaliści

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Nauka języka angielskiego na różne sposoby

Język angielski zyskał sobie miano jednego z najprostszych języków do nauczenia. Pojawia s…