Umowa ubezpieczenia w podstawowym zakresie uregulowana zostały w kodeksie cywilnym. Często zdarza się tak, że wysokość proponowanego odszkodowania okazuje się nieusatysfakcjonująca. W takim przypadku można domagać się jej wyrównania.

Czym jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe jest to umowa zawierana między ubezpieczającym, a zakładem ubezpieczeń na rachunek grupy ubezpieczonych. Ubezpieczenie takie jest jedno, aczkolwiek ubezpiecza wiele osób jednocześnie. Ubezpieczenie grupowe odróżnia się od ubezpieczenia indywidualnego tym, że jest tańsze. Osoby, które są zatrudnione w danej firmie mogą przystąpić do takiego ubezpieczenia na z góry ustalonych warunkach. Składka ubezpieczenia dla wszystkich pracowników jest taka sama. Jest to niezależne od tego, ile stażu pracy ma dany pracownik.

Odwołanie od decyzji PZU

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest swoistym środkiem prawnym, który ma na celu służyć klientowi rynku finansowego. PZU jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku. Odwołanie od decyzji PZU może zostać złożone bezpośrednio do tego towarzystwa ubezpieczeniowego, nie ma potrzeby od razu udawać się z tym na drogę sądową. Standardowy czas na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela wynosi trzy lata. Bieg tego okresu rozpoczyna się od chwili, gdy ubezpieczony dowiedział się o powstaniu szkody, która została objęta zakresem ubezpieczenia. PZU, podobnie jak inne towarzystwa ubezpieczeniowe, ma czas 30 dni na rozpatrzenie odwołania. Natomiast wyjątek 60 dni stanowią sprawy bardziej skomplikowane. Z kolei, gdy na wniesione odwołanie będzie odpowiedź negatywna to wtedy można wystąpić dodatkowo ze skargą do Rzecznika Finansowego i podjąć próbę mediacji. Skargę do PZU można wnieść na cztery sposoby:

  • internetowo – formularz zgłoszeniowy, bądź e-mail
  • listownie
  • osobiście – wizyta w oddziale
  • telefonicznie – 801 102 102

W przypadku ubezpieczenia grupowego odwołanie powinno zawierać pełną nazwę firmy, regon, adres siedziby firmy, nr szkody/ nr RIN/ nr CBUZ, jak również numer kontaktowy oraz opis przedmiotu reklamacji.

 

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Specjaliści

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Buty markowe na każdą okazję

Dobór butów w zależności od aktywności Obuwie jest istotnym czynnikiem, wpływające na zdro…