Praca tymczasowa jako jedna z form zatrudnienia pracowników w organizacji. Ciągłe zmiany zachodzące na rynku pracy wymuszają na ustawodawcy, jak i kadrze kierowniczej, szukania nowych rozwiązań związanych z formami zatrudnienia pracowników.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz

Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszymi formami zatrudnienia był stosunek pracy na podstawie zawartej umowy o pracę. Kodeks pracy, będący podstawowym aktem prawnym regulującym stosunki pracy, wyróżnia następujące rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na czas nieokreślony (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141).

Spośród wyżej wymienionych form zatrudnienia, najkorzystniejszą dla pracownika jest umowa na czas nieokreślony. Jednak w dobie szybko zmieniającego się rynku, pracodawcy coraz niechętnie zatrudniają na taką umowę. Jest to spowodowane w głównej mierze większym stopniem zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oraz długim okresem wypowiedzenia, który jest uzależniony od czasu trwania zatrudnienia i wynosi odpowiednio: 2 tygodnie dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc dla pracownika zatrudnionego na co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące dla pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141).

Najczęściej umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umowami na czas próbny i określony. Pozwala to pracodawcy na dokładniejszą ocenę pracownika. W czasie dłuższej planowanej nieobecności pracownika etatowego, pracodawca może zdecydować się zatrudnić nową osobę na podstawie umowy na zastępstwo. Jednak w tym przypadku zatrudnienie nie może przekroczyć okresu lat 3 (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141).

Kolejną formą zatrudnienia wykorzystywaną przez pracodawców umożliwiającą elastyczne rozwiązania jest telepraca. Ta forma zatrudnienia jest nowym rozwiązaniem na rynku pracy. W Kodeksie pracy została wprowadzona w sierpniu 2007 roku. Zatem można wnioskować, iż jest dopiero początek rozwoju tego zatrudnienia. S. Ciupa telepracę opisuje jako nową formę organizacji i wykonywania pracy, w której charakter, miejsce i czas pracy, sposób i warunki jej wykonywania, porządek i organizacja mogą być kształtowane poprzez użycie zaawansowanych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Oznacza ona wykonywanie pracy poza zakładem pracy i praca taka ma charakter regularny. Warto tutaj zaznaczyć, iż telepraca różni się od pozostałych form zatrudnienia jedynie miejscem wykonywania pracy. Informacje o wynikach pracy telepracownik przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odpowiednich sprzętów do wykonywania pracy. Forma stosunku pracy i umowy jest taka sama jak w przypadku innego rodzaju zatrudnienia. Nie ma tutaj żadnych przeszkód, aby zatrudnienie telepracownika nastąpiło przez agencję zatrudnienia.

Facebook Comments
Załaduj więcej sitab
  • Czy pandemia wpłynie na sposób tworzenia tatuażu?

    Pandemia całkowicie zmieniła nasz sposób życia i najprawdopodobniej zmieni sposób prowadze…
  • Szczelność to podstawa!

    Po otwarciu maski, lub wejściu pod twój samochód Twoim oczom ukazuje się niezliczona ilość…
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Czy pandemia wpłynie na sposób tworzenia tatuażu?

Pandemia całkowicie zmieniła nasz sposób życia i najprawdopodobniej zmieni sposób prowadze…