Gliceryna to organiczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Stosuje się ją między innymi jako dodatek energetyczny do pasz. Gliceryna paszowa, ponieważ tak określa się ten suplement diety, przeznaczona jest dla zwierząt przeżuwających, w szczególności krów mlecznych.

Pozyskiwanie gliceryny roślinnej

Gliceryna paszowa stanowi produkt uboczny procesu otrzymywania biopaliw. Głównym źródłem gliceryny są tłuszcze roślinne. Zakłada się, że jej zawartość w mieszance paszowej, która ma za zadanie wzbogacić dietę krów mlecznych, powinna być możliwie najwyższa. Obok gliceryny roślinnej w skład dodatków do pasz wchodzą również: propionan sodu oraz glikol propylenowy.

Właściwości gliceryny paszowej

Zadaniem gliceryny roślinnej dodawanej do pasz jest:

  • uzyskiwanie energii przez krowy w fazie laktacji,
  • zapobieganie lub zwalczanie ketozy okołoporodowej,
  • zwiększenie koncentracji energii w dawce paszy,
  • poprawienie parametrów rozrodu,
  • umożliwienie wzrostu wydajności mlecznej krów,
  • poprawa ogólnej kondycji bydła.

Leczenie ketozy u bydła

Ketoza to jedna z chorób metabolicznych, która atakuje krowy w fazie laktacji, czyli w okresie trwającym od porodu do zasuszenia. Konieczne staje się wówczas unormowanie stężenia glukozy oraz obniżenie poziomu ciał ketonowych we krwi. Profilaktyka, jak również leczenie ketozy, polega na odpowiednim zbilansowaniu diety u krowy mlecznej. Jeżeli pokarm podawany krowie nie zostanie wzbogacony o odpowiednie substancje uzupełniające, ujemny bilans energii może doprowadzić do upośledzenia funkcji wątroby.

Dawkowanie gliceryny

Stosując mieszankę uzupełniającą należy pamiętać o prawidłowym dawkowaniu. Ilość dostarczanej substancji przed wycieleniem powinna różnić się od dawki podawanej po wycieleniu. Warto również wspomnieć, że niektóre sytuacje np. nasilenie się objawów ketozy, wymagają zastosowania specjalnych metod. Brak apetytu przy jednoczesnym niedoborze energii wymusza wykonanie wlewu do pyska.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Specjaliści

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Dbasz o ekologię? Wybierz pellet!

Rozwój cywilizacyjny powoduje, że człowiek coraz mocniej oddziałuje na otaczający nas świa…