Księgi rachunkowe to rodzaj ewidencji księgowej. Wykazują obroty, salda, pasywa i aktywa danej firmy w kolejności chronologicznej. Są prowadzone w celu ochrony interesów wierzycieli przed oszustwami ze strony przedsiębiorców. W Polsce zagadnienie to reguluje ustawa z 1994 roku, określa ona jasno zasady prowadzenia dokumentacji. Potocznie nazywane są pełną księgowością.

Księgi rachunkowe Łódź powinny tworzyć następujące sekwencje:

  • dziennik – systematyzujący dane dotyczące wykonywanych transakcji w porządku chronologicznym
  • księgę główną – zawierającą operacje gospodarcze
  • księgi pomocnicze – służące uzupełnianiu danych do księgi głównej
  • zestawienie: obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych – tworzone w celu sprawdzania, czy została zastosowana zasada podwójnego zapisu
  • wykaz pasywów i aktywów – czyli inwentarz.

Kto powinien prowadzić księgi rachunkowe Łódź? Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości jest nałożony głównie na spółki handlowe (osobowe, kapitałowe oraz organizacje), spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Przedsiębiorstwa do prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą spełniać warunek przychodu netto za poprzedni rok handlowy równowartość w polskiej walucie 1,2 mln euro. Prowadzenie pełnej rachunkowości wiąże się z większymi obowiązkami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji (m. in. sprawozdania finansowe). Wymaga to również pilnowania konkretnych terminów – warto zlecić ten obowiązek firmom zewnętrznym, które rzetelnie poprowadzą nasze księgi rachunkowe.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Specjaliści

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Jak kupić panele podłogowe, aby wystarczyły na lata?

Podkreślenie stylu wnętrza Panele podłogowe nadawać mają naszemu wnętrzu komfort oraz podk…