Jest jednym z materiałów niezbędnych do budowy domu. Powstaje po stężeniu mieszanki betonowej, której podstawowymi składnikami są cement, woda, piasek, żwir i domieszki. Obecnie najczęściej zamawia się go w wytwórni.

Podstawą cechą określającą właściwości betonu jest jego klasa, czyli wartość informująca o wytrzymałości na ściskanie wyrażona w MPa. Wielkość tę określa się jako wytrzymałość gwarantowaną (zapewnioną przez producenta z prawdopodobieństwem 95%) uzyskiwaną po 28 dniach od przygotowania mieszanki. W rzeczywistości betony wykazują wytrzymałość wyższą niż gwarantowana, a z czasem wytrzymałość ta jeszcze wzrasta. Im wyższa klasa betonu, tym wyższa liczba i większa wytrzymałość. Do budowy domu jednorodzinnego najczęściej stosuje się chudy beton klasy C8/10 jako warstwę podkładową pod fundamenty, a na elementy konstrukcyjne zazwyczaj C12/15 i C16/20.

Chudy Beton

Beton z małą zawartością cementu (około 100 kg na m sześcienny), czyli mniej więcej 1/3 tego, co w zwyczajnym betonie) albo beton o niskiej wytrzymałości, stosowany jako 8-10 centymetrowy podkład pod fundamenty. Potrzebny jest zwłaszcza pod żelbetonowe ławy fundamentowe wykonywane w gruncie piaszczystym oraz pod ławy schodowe ze względu na ich skomplikowany kształt. Często zamiast takiego podkładu układa się w wykopie folię. Zarówno chudy beton, jak i folia mają uniemożliwić wyciekanie do gruntu zaczynu cementowego podczas betonowania fundamentów.

Facebook Comments
Załaduj więcej Redaktor
  • Przyłbice spawalnicze

    Jeżeli będziemy spawać bez odpowiednich szkieł ochraniających wzrok już po kilku minutach …
  • Osuszanie powietrza

    Wysoka wilgotność jest szkodliwa Wraz z temperaturą wilgotność powietrza jest jednym z naj…
  • Kontenery na odpady – Segregacja śmieci

    Zalety segregacji odpadów Zalet dotyczących segregacji odpadów jest wiele, jednak do najwa…
Załaduj więcej Budownictwo

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Sprężarka śrubowa – kompresja powietrza, zastosowanie i rodzaje sprężarek

Sprężarki śrubowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach produkcyjnych. Kompresja powi…